БОГДАНОВА Анна Ефимовна

7-й фонд ЦА ФСБ

Осуждена ВК ВС в период 13-15.07.1937 тг. по 2 категории

Богданова Ганна Юхимівна

народилась 1892, м. Вишній Волочок Тверської обл., теп. РФ,
прож. м. Вінниця, росіянка, чл. ВКП(б), директор швейно-трикотаж. тресту.
Звинувач. за ст. 17-54, 54-11 КК УРСР.
15.07.1937 засудж. на 10 р. ВТТ.
Реабіл. 24.09.1991.

Источник: Реабілітовані історією : Вінницька область

`