ДРОБЯЗКО Иван Прокофьевич

7-й фонд ЦА ФСБ

Осужден ВК ВС 31.03.1938 г. по 2 категории на 15 лет

ДРОБ'ЯЗКО Іван Прокопович

1911 р., м. Батурин Чернігівської обл., українець, з селян, позапартійний, освіта середня, працівник Нікопольського Південнотрубного з-ду.
31.03.1938 р.звинувачений у належності до а/рад. організації, ув'язнений до ВТТ на 15 р.
Реабілітований 18.07.1957 р.

Источник: Реабілітовані історією : Дніпропетровська область

`