БЕЛОВ Иван Семенович

Бєлов Іван Семенович

1883 р.нар., старший технік відділу водопостачання паровозної служби управління Південно-Західної залізниці, засуджений у 1938 р. до ВМП.

Источник: З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1(1) 1994

Белов Иван Семенович

ст. техник отдела водоснабжения Управления ЮЗЖД

Источник: Архив СБУ. Ф.16. Оп.1. Д.264

`