БЕЛОУСОВ Владимир Андрианович

Бєлоусов Володимир Адріанович

1881 р. нар., викладач школи підвищення кваліфікації командного складу Південно-Західної залізниці, засуджений у 1938 р. до ВМП, реабілітований 22 жовтня 1957 р.

Источник: З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1(1) 1994

Белоусов Владимир Андрианович

преподаватель в школе повышения квалификации комсостава управления ЮЗЖД

Источник: Архив СБУ. Ф.16. Оп.1. Д.264

`