ВАСИЛЬЕВ Михаил Владимирович

7-й фонд ЦА ФСБ

Осужден ВК ВС в период 21.09-02.10.1938 г. по 2 категории на 20 лет

Васильєв Михайло Володимирович

1889 р. нар., фінансовий ревізор головної бухгалтерії управління Південно-Західної залізниці, засуджений у 1938-му до 20 років тюремного ув'язнення, реабілітований 10 вересня 1959 р.

Источник: З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1(1) 1994

Васильев Михаил Владимирович

ревизор главной бухгалтерии управления ЮЗЖД, 27.09.1938 осужден на 20 лет

Источник: Архив СБУ. Ф.16. Оп.1. Д.264

`