ГИБЕР Яков Авраамович

7-й фонд ЦА ФСБ

Дата сессии ВК ВС: 26.09.1937

Дата расстрела: 27.09.1937

ГИБЕР ЯКІВ АБРАМОВИЧ

1902 р. н., м. Каунас, Литва, прож. м. Вінниця, єврей, із ремісників, освіта середня, чл. ВКП(б), зав. відділом обкому КП(б)У, одруж.
Арешт. 25.06.1937. Звинувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком ВК Верховного суду СРСР розстріляний 27.09.1937.
Реабіл. 22.12.1956.

Источник: Реабілітовані історією : Вінницька область

`